ScenEco

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att verka för att skapa och driva en allmännyttig socialt, kulturellt, ekologiskt hållbar arena, ett kulturhus för nyskapande kultur i dialog med stadsdelsuteckling och kuturell samlevnad mellan barn och unga från många och olika kulturer.

En stad är inte en statisk plats. En stad är ingenting utan de människor som bor där. De boende är själva syftet för staden. De boendes berättelser är stadens historia. Därför att det viktigt att lyssna på, samla in, ge plats åt och gestalta människors berättelser. På så sätt omskapas staden ständigt och människor blir medskapare genom att dela sina drömmar och visioner. I samhällsdebatten talas ofta om behovet av att skapa mötesplatser, arenor för olika människor, så att olika positiva processer ska startas och andra negativa företeelser ska motverkas och förhindras. Problemet är att dessa arenor i stor utsträckning endast besöks och används av en begränsad grupp människor som förenas av till exempel ett intresse eller ålder. Sällan eller aldrig möts människor med olika social bakgrund, olika ålder eller med olika intressen. Det är naturligtvis svårt att få människor att mötas frivilligt om de inte har något gemensamt. Frågan man ställer sig blir ”varför ska jag gå dit?” och finns det inget bra svar, blir det inga nya möten. Idag finns få naturliga arenor och mötesplatser där barn och unga spontant och i aktivitet möter och umgås med äldre människor.. Det vill vi ändra på.

 

2016 flyttar ScenEco in in nya specialbyggda lokaler för nyskapande scenkonst och kulturverksamhet i Gamla Tvätteriet på Augustenborg i Malmö Där vill vi öppna upp för det angelägna med malmöborna, det fria kulturlivet, filmskapare, teatergrupper, konstnärskollektiv, musikgrupper, nycirkus, bildkonstnärer, författare, journalister, fotografer. Malmö stad, idéburna oraniisationer, folkhögskolor, återbrukare, Malmö Högskola, Lunds Universitet, Malmö Opera, textilkonstnärer, Skånes dansteater, Malmö Stadsteater, Malmö Symfoniorkester, storytellers, Stadsodlare, Malmö Museer, förskolor, bildningsförbund, Malmö Konsthall, biodlare Stadsbiblioteket, grundskolor, gymnasieskolor och bildningsförbund. Vår idé är att låta barn och vuxna mötas som konstnärliga och kulturella varelser. Vi människor har alltid varit lekande och konstnärliga varelser. Vi har en allmänmänsklig förmåga att använda vår fantasi och det har gått i en rasande fart de senaste 80 000 åren. Barnens möjlighet att påverka, skapa och att vara delaktiga styrs av vuxenvärldens välvilja men deras tro på sin förmåga att skapa ett samhälle där barnens bästa står högst upp på dagordningen stämmer dock inte alltid överens med barnens uppfattning. Barnkonventionen kräver med rätta mer av vuxenvärlden.

 

Insamlingsstiftelsen ScenEco Organisationsnummer: 802478-0937